SmartRetail Analytics (BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM)

Chúng tôi cung cấp tích hợp đầy đủ Giải pháp phần mềm của chúng tôi vào phần cứng hiện có của Quý doanh nghiệp. Bất kể thương hiệu hiện tại mà Quý doanh nghiệp đang dùng là gì, chúng tôi có thể giúp Quý doanh nghiệp nâng cấp hệ thống báo cáo của mình bằng cách chuyển sang sử dụng SmartRetail với những rắc rối tối thiểu và chi phí thấp nhất. Chúng tôi có thể giúp cho Quý doanh nghiệp để tận dụng dữ liệu thành lợi nhuận thực.

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

Bán lẻ

Ngành Bán lẻ

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích bên trong cửa hàng | In Store Analytics (Zone; Line product);
Tỷ lệ chuyển đổi | Sales Conversion Rate;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Bản đồ nhiệt, điểm nóng | Heatmap;
Quản lý hàng đợi | Queue Management;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey.
Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration.

Xem chi tiết

Trung tâm thương mại

Hệ thống Trung tâm thương mại

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích bên trong trung tâm/ tầng | In Store Analytics (Zone; Line product);
Bản đồ nhiệt, điểm nóng | Heatmap;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Hệ thống nhận diện khuôn mặt | Face AI Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey.
Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration.

Xem chi tiết

Siêu thị

Hệ thống siêu thị

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích bên trong cửa hàng | In Store Analytics (Zone; Line product);
Tỷ lệ chuyển đổi | Sales Conversion Rate;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Bản đồ nhiệt, điểm nóng | Heatmap;
Quản lý hàng đợi | Queue Management;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey.
Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration.

Xem chi tiết

Cửa hàng thời trang

Hệ thống chuỗi cửa hàng thời trang

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích bên trong cửa hàng | In Store Analytics (Zone; Line product);
Tỷ lệ chuyển đổi | Sales Conversion Rate;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Bản đồ nhiệt, điểm nóng | Heatmap;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey;
Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration.

Xem chi tiết

Sự kiện/ Hội trợ triễn lãm

Sự kiện/ Hội trợ triễn lãm

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích bên trong cửa hàng | In Store Analytics (Zone; Line product);
Phân tích, đo lường hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Bản đồ nhiệt, điểm nóng | Heatmap;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey.

Xem chi tiết

Tòa nhà

Tòa nhà, quản lý tòa nhà.

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Hệ thống nhà thông minh | Smarthome;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;

Xem chi tiết

Phòng trưng bày

Phòng trưng bày sản phẩm

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey.

Xem chi tiết

Ngân hàng

Ngân hàng

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Bản đồ nhiệt, điểm nóng | Heatmap;
Quản lý hàng đợi | Queue Management;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration.

Xem chi tiết

Sân bay

Sân bay

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Bản đồ nhiệt, điểm nóng | Heatmap;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey;

Xem chi tiết

Đào tạo

Trường đại học/ Trung tâm đào tạo

Ứng dụng đo lường chất lượng trong đào tạo.
Thu thập ý kiến đo lường chất lượng nội dung đào tạo;
Thu thập ý kiến, đánh giá KPI nhân sự đào tạo;
Thu thập ý kiên, đánh giá chất lượng chuyên môn;

Xem chi tiết

Nhà hàng

Hệ thống chuỗi Nhà hàng

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích bên trong cửa hàng | In Store Analytics (Zone; Line product);
Tỷ lệ chuyển đổi | Sales Conversion Rate;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey;

Xem chi tiết

Dịch cho thuê

Dịch vụ cho thuê trọn gói

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey;
Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration.

Xem chi tiết

SMARTRETAIL aNALYTICS

SmartRetail - Giải pháp đếm người - Hệ thống đếm người
Business Intelligence Platform

SmartRetail Analytics

SmartRetail Analytics cung cấp giải pháp toàn diện, nâng cao hiệu suất hoạt động kinh doanh tại cửa hàng, điểm bán. SmartRetail Analytics giúp cho lãnh đạo ra quyết định kinh doanh chiến lược; Làm thế nào để tối ưu hiệu suất kinh doanh, tăng lợi nhuận và cạnh tranh. SmartRetail Analytics giúp Quý doanh nghiệp hiểu rõ khách hàng qua từng bước chân – Đo lường chất lượng dịch vụ cung cấp; Sự hài lòng khách hàng (CSI) – Thấu hiểu và xây dụng lòng trung thành với khách hàng (NPS Index).

SmartRetail | People Counting Solution

Giải pháp đếm người

SmartRetail Analytics giúp Quý doanh nghiệp hiểu rõ Khách hàng qua từng bước chân. Giải pháp đếm người của SmartRetail giúp Quý doanh nghiệp có bức tranh tổng thể về Khách hàng đã và đang đến với cửa hàng hoặc điểm bán của Quý doanh nghiệp. SmartRetail Analytics sẽ giúp bạn thống kê, phân tích, so sánh, đánh giá và nắm bắt xu hướng thay đổi để đưa ra những quyết định sang suốt về vấn đề kinh doanh của mình.
Giải pháp đếm người SmartRetail
SmartRetail.VN-Customer-Survey-Solution
SmartRetail | Tablet Survey (Customer Satisfaction Survey)

Giải pháp đo lường sự hài lòng khách hàng

Tablet Survey (Customer Satisfaction Survey) - Thiết lập câu hỏi một cách dễ dàng và nhanh chóng để thu thập phản hồi chất lượng dịch vụ, đo lường sự hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction Index) theo thời gian thực. Đây là cách tiếp cận khách hàng nhanh chóng mang lại hiệu quả cao, đảm bảo đạt được KPI nhằm đo lường sự hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction Index); Nâng tầm chất lượng dịch vụ cung cấp; Xây dựng lòng trung thành với khách hàng (NPS Index) một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

SmartRetail | In Store Analytics (Heatmap/ Zone/ Line product)

Bản đồ nhiệt

SmartRetail | Heatmap: Phân tích những điểm nóng bên trong cửa hàng giúp cho bạn nắm bắt hành vi của của Khách hàng ở bên trong, khu vực trưng bày nào thu hút họ thu hút nhất, những gì họ tìm kiếm và điều gì thúc đẩy họ mua. SmartRetail Analytics giúp bạn biết rõ hơn dòng sản phẩm hoặc khu vực nào đang hoạt động tốt và hiệu quả hơn nhằm có thể cải thiện các khía cạnh để kích thích người mua.

Khách hàng của chúng tôi là những chủ sở hữu và nhà đầu tư ngành Bán lẻ và Dịch vụ. Họ sẵn sàng đầu tư đúng đắn vào phần mềm SmartRetail Analytics giúp họ tối ưu hiệu suất hoạt động kinh doanh; Đo lường sự hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction Survey); Thấu hiểu và xây dựng lòng trung thành với khách hàng (NPS Index).

Cách tốt nhất để đánh giá SmartRetail có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Quý doanh nghiệp hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng Quý doanh nghiệp ngay từ lúc đầu.

Chúng tôi cung cấp tích hợp đầy đủ Giải pháp phần mềm của chúng tôi vào phần cứng hiện có của Quý doanh nghiệp. Bất kể thương hiệu hiện tại mà Quý doanh nghiệp đang sử dụng là gì, chúng tôi có thể giúp Quý doanh nghiệp nâng cấp hệ thống báo cáo của mình bằng cách chuyển sang sử dụng SmartRetail với những rắc rối tối thiểu và chi phí thấp nhất. Chúng tôi có thể giúp cho Quý doanh nghiệp để tận dụng dữ liệu thành lợi nhuận thực.

Ready to find out more?

Đăng ký tư vấn

[recaptcha]

Hỗ trợ 24/7: (+84) 906 888 984  | Support@SmartRetail.vn

Liên hệ với chúng tôi

  • M-H Building - Floor 3rd, 728 Vo Van Kiet Str., Ward 1, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam.

  • (+84) 935 888 489

  • Sales@SmartRetail.vn

THEO DÕI CHÚNG TÔI