SmartRetail Analytics (BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM)

SmartRetail® cung cấp tích hợp đầy đủ giải pháp phần mềm của chúng tôi và phần cứng hiện có của Quý doanh nghiệp. Bất kể thương hiệu hiện tại mà Quý doanh nghiệp đang sử dụng. SmartRetail có thể giúp Quý doanh nghiệp nâng cấp hệ thống báo cáo của mình bằng cách chuyển sang sử dụng SmartRetail với những rắc rối tối thiểu và chi phí thấp nhất. Chúng tôi có thể giúp cho Quý doanh nghiệp để tận dụng dữ liệu thành lợi nhuận thực.

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

Bán lẻ

Ứng dụng lĩnh vực bán lẻ - SmartRetail - 0935888489

Ngành Bán lẻ

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích bên trong cửa hàng | In Store Analytics (Zone; Line product);
Tỷ lệ chuyển đổi | Sales Conversion Rate;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Bản đồ nhiệt, điểm nóng | Heatmap;
Quản lý hàng đợi | Queue Management;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey.
Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration.

Xem chi tiết

Trung tâm thương mại

Ứng dụng trung tâm thương mại - SmartRetail - 0935888489

Hệ thống Trung tâm thương mại

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích bên trong trung tâm/ tầng | In Store Analytics (Zone; Line product);
Bản đồ nhiệt, điểm nóng | Heatmap;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Hệ thống nhận diện khuôn mặt | Face AI Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey.
Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration.

Xem chi tiết

Siêu thị

Ứng dụng siêu thị lớn - SmartRetail - 0935888489

Hệ thống siêu thị

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích bên trong cửa hàng | In Store Analytics (Zone; Line product);
Tỷ lệ chuyển đổi | Sales Conversion Rate;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Bản đồ nhiệt, điểm nóng | Heatmap;
Quản lý hàng đợi | Queue Management;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey.
Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration.

Xem chi tiết

Cửa hàng thời trang

Ứng dụng cửa hàng thời trang - SmartRetail - 0935888489

Hệ thống chuỗi cửa hàng thời trang

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích bên trong cửa hàng | In Store Analytics (Zone; Line product);
Tỷ lệ chuyển đổi | Sales Conversion Rate;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Bản đồ nhiệt, điểm nóng | Heatmap;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey;
Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration.

Xem chi tiết

Sự kiện/ Hội trợ triễn lãm

Ứng dụng sự kiện và hội chợ triễn lãm - SmartRetail - 0935888489

Sự kiện/ Hội trợ triễn lãm

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích bên trong cửa hàng | In Store Analytics (Zone; Line product);
Phân tích, đo lường hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Bản đồ nhiệt, điểm nóng | Heatmap;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey.

Xem chi tiết

Tòa nhà

Ứng dụng quản lý tòa nhà - SmartRetail - 0935888489

Tòa nhà, quản lý tòa nhà.

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Hệ thống nhà thông minh | Smarthome;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;

Xem chi tiết

Phòng trưng bày

Ứng dụng phòng trưng bày - SmartRetail - 0935888489

Phòng trưng bày sản phẩm

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey.

Xem chi tiết

Ngân hàng

Ứng dụng Ngân hàng - SmartRetail - 0935888489

Ngân hàng

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Bản đồ nhiệt, điểm nóng | Heatmap;
Quản lý hàng đợi | Queue Management;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration.

Xem chi tiết

Sân bay

Ứng dụng sân bay - SmartRetail - 0935888489

Sân bay

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Bản đồ nhiệt, điểm nóng | Heatmap;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey;

Xem chi tiết

Đào tạo

Trường đại học/ Trung tâm đào tạo

Ứng dụng đo lường chất lượng trong đào tạo.
Thu thập ý kiến đo lường chất lượng nội dung đào tạo;
Thu thập ý kiến, đánh giá KPI nhân sự đào tạo;
Thu thập ý kiên, đánh giá chất lượng chuyên môn;

Xem chi tiết

Nhà hàng

Hệ thống chuỗi Nhà hàng

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Phân tích bên trong cửa hàng | In Store Analytics (Zone; Line product);
Tỷ lệ chuyển đổi | Sales Conversion Rate;
Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing | Marketing Campaign Analytics;
Nhận diện khuôn mặt | Face Recognition;
Hệ thống camera giám sát thông minh | Video Intelligence Analytics;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey;

Xem chi tiết

Dịch cho thuê

Dịch vụ cho thuê trọn gói

Hệ thống đếm người | People Counting System;
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey;
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey;
Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration.

Xem chi tiết

SMARTRETAIL aNALYTICS

Hệ thống đếm người - SmartRetail - 0935888489
Business Intelligence Platform

SmartRetail Analytics

SmartRetail® Analytics được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, giúp Quý doanh nghiệp có bức tranh tổng thể về Khách hàng đã và đang đến với cửa hàng hoặc điểm bán. SmartRetail® Analytics sẽ giúp bạn thống kê, phân tích, so sánh, đánh giá và nắm bắt xu hướng thay đổi để đưa ra những quyết định sang suốt về vấn đề kinh doanh của mình.

SmartRetail® giúp Quý doanh nghiệp hiểu rõ khách hàng qua từng bước chân – Đo lường chất lượng dịch vụ cung cấp - Sự hài lòng khách hàng (CSI) – Thấu hiểu và xây dụng lòng trung thành với khách hàng (NPS Index).

SmartRetail® | People Counting Solution

Giải pháp đếm người

Giải pháp đếm người của SmartRetail® giúp Quý doanh nghiệp có bức tranh tổng thể về Khách hàng đã và đang đến với cửa hàng hoặc điểm bán. Hệ thống sẽ giúp bạn thống kê, phân tích, so sánh, đánh giá và nắm bắt xu hướng thay đổi để đưa ra những quyết định sáng suốt về vấn đề kinh doanh của mình.

Chúng tôi cung cấp tích hợp đầy đủ giải pháp phần mềm của chúng tôi vào phần cứng hiện có của Quý doanh nghiệp. Bất kể thương hiệu hiện tại mà Quý doanh nghiệp đang dùng là gì.

Giải pháp đếm người SmartRetail - 0935888489
Giải pháp thu thập ý kiến phản hồi khách hàng - SmartRetail - 0935888489
SmartRetail® | Tablet Survey (Customer Satisfaction Survey)

Giải pháp đo lường sự hài lòng khách hàng

Tablet Survey (Customer Satisfaction Survey) - Thiết lập câu hỏi một cách dễ dàng và nhanh chóng để thu thập phản hồi chất lượng dịch vụ, đo lường sự hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction Index) theo thời gian thực.

Đây là cách tiếp cận khách hàng nhanh chóng mang lại hiệu quả cao, đảm bảo đạt được KPI nhằm đo lường sự hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction Index). Tăng trải nghiệm khách hàng về sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Nâng tầm chất lượng dịch vụ cung cấp. Xây dựng lòng trung thành với khách hàng (NPS Index) một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

SmartRetail® | Heatmap

Bản đồ nhiệt

SmartRetail | Heatmap: Phân tích những điểm nóng bên trong cửa hàng giúp cho bạn nắm bắt hành vi của của Khách hàng ở bên trong, khu vực trưng bày nào thu hút họ nhất, những gì họ tìm kiếm và điều gì thúc đẩy họ mua. Nắm bắt nhanh xu hướng và tập trung nguồn lực vào thời điểm nào bán hàng phù hợp và hiệu quả. 

SmartRetail Analytics giúp bạn biết rõ hơn dòng sản phẩm hoặc khu vực nào đang hoạt động tốt và hiệu quả hơn nhằm có thể cải thiện các khía cạnh để kích thích người mua.

Giải pháp đếm người tính năng bảng đồ nhiệt - SmartRetail - 0935888489
Hệ thống đếm người tính năng đo lường hiệu quả Marketing - SmartRetail - 0935888489
SmartRetail® | Marketing Campaign Analytics

Phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing

SmartRetail | Marketing Campaign Analytics: Đo lường chiến dịch Marketing tại cửa hàng hoặc điểm bán. Phân tích, đo lường và so sánh hiệu quả chiến dịch Marketing hoặc Even tại cửa hàng/ điểm bán. Nắm bắt xu hướng và lựa chọn thời gian phù hợp để xây dựng chiến dịch/ sự kiện.

Thiết lập chiến dịch marketing một cách dễ dàng và nhanh chóng. Phần mềm SmartRetail giúp Quý doanh nghiệp có bước tranh phân tích chiến dịch offline, đo lường và phân tích hiệu quả trước dịch dịch - trong chiến dịch - sau chiến dịch.

SmartRetail® | In-Store Analytics

Phân tích bên trong cửa hàng

SmartRetail | In-Store Analytics: Phân tích bên trong cửa hàng với những tính năng nâng cao cho phép Quý doanh nghiệp có bức tranh về các chỉ số phân tích bên trong cửa hàng/ điểm bán. Phân tích được hành vi của khách hàng và khu vực giữ chân Khách hàng tốt nhất, nhằm có thể cải thiện các khía cạnh để kích thích người mua.

SmartRetail Analytics giúp Quý doanh nghiệp hiểu rõ khách hàng qua từng bước chân. Hiểu rõ hành vi khách hàng thông qua phân tích, so sánh qua các điểm lắp, xác định số lượng và thời gian khách hàng ở bên trong cửa hàng

Giải pháp đếm người tính năng phân tích bên trong cửa hàng - SmartRetail - 0935888489
Giải pháp đếm người tính năng tỷ lệ chuyển đổi - SmartRetail - 0935888489
SmartRetail® | Sales Conversion Rate

Tỷ lệ chuyển đổi

SmartRetail | Sales Conversion Rate: Tích hợp Sales data (ePOS) với lưu lượng khách hàng. Phần mềm phân tích và tính toán tỷ lệ chuyển đổi của từng cửa hàng bằng cách biết có bao nhiêu khách hàng của bạn tạo ra doanh số bán hàng. Phân tích, so sánh, đánh giá của toàn chuổi cửa hàng và toàn hệ thống.

Đâu nguyên nhân và sự khác biệt giữa các cửa hàng và các yếu tố cần thiết để tối ưu hiệu suất hoạt động kinh doanh tại mổi cửa hàng (điểm bán). Sắp xếp nhân sự tối ưu tại các cửa hàng.

SmartRetail® | Queue Management

Giải pháp quản lý hàng đợi

Tính số lượng người mua hàng rời khỏi hàng đợi thanh toán, thời gian trung bình dành cho hàng đợi và xác định độ dài hàng thanh toán tối ưu. Phân bổ nhân sự phù hợp khi hàng đợi quá đông.

Theo thống kê từ các nhà bán lẻ, 39% doanh thu thất thoát do Khách hàng đợi lâu. Quản lý hàng đợi là một trong những vấn đề quản lý để nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ khách hàng. Giải pháp quản lý hàng đợi giúp bạn cải thiện sự hài lòng của khách hàng và giảm thiểu thất thoát các cơ hội do khách hàng phải đợi lâu.

Giải pháp đếm người tính năng quản lý hàng đợi

Khách hàng của chúng tôi là những chủ sở hữu và nhà đầu tư trong ngành Bán lẻ; Dịch vụ; Trung tâm thương mại. Họ sẵn sàng đầu tư đúng đắn vào phần mềm SmartRetail Analytics giúp Quý doanh nghiệp có bức tranh tổng thể về Khách hàng đã và đang đến với cửa hàng hoặc điểm bán; Đo lường sự hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction Index); Thấu hiểu và xây dựng lòng trung thành với khách hàng (NPS Index).

Cách tốt nhất để đánh giá SmartRetail có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Quý doanh nghiệp hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng Quý doanh nghiệp ngay từ lúc đầu.

SmartRetail® cung cấp tích hợp đầy đủ giải pháp phần mềm của chúng tôi vào phần cứng hiện có của Quý doanh nghiệp. Bất kể thương hiệu hiện tại mà Quý doanh nghiệp đang sử dụng. SmartRetail có thể giúp Quý doanh nghiệp nâng cấp hệ thống báo cáo của mình bằng cách chuyển sang sử dụng SmartRetail với những rắc rối tối thiểu và chi phí thấp nhất. Chúng tôi có thể giúp cho Quý doanh nghiệp để tận dụng dữ liệu thành lợi nhuận thực.

Ready to find out more?

Đăng ký tư vấn

  [recaptcha]

  Hỗ trợ 24/7: (+84) 0935 888 489  | sales@smartretail.vn

  Liên hệ với chúng tôi

  • 107/29 Quang Trung Str., Ward 10, Go Vap District, Ho Chi Minh City

  • (+84) 906 888 984

  • sales@smartretail.vn

  THEO DÕI CHÚNG TÔI